BLR100

De ondergetekende verklaart dat:

Naam: HN Klimaattechniek
Handelsnaam HN Klimaattechniek
Adres: Christiaan vd Takstraat 87
Postcode / vestigings plaats 2662 JD / Bergschenhoek

het certificaat f-gassen voor ondernemingen wordt verstrekt omdat voor het volgende deelgebied er
een gerechtvaardigd vertrouwen is dat de geauditeerde onderneming voorzorgsmaatregelen heeft
genomen om lekkage van f-gassen te voorkomen in overeenstemming met BRL 100
(Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen)

Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur,
stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen, waarin gefluoreerde
broeikasgassen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de F-gassenverordening, of gereguleerde
stoffen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening ozonlaagafbrekende stoffen zijn
toegepast.
Het is de certificaathouder toegestaan de volgende werkzaamheden aan de daarbij
aangegeven apparatuur zonder beperking van de maximale vulling
te verrichten: Installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling


Weten welk systeem bij u past?

Bel mij gerust voor:

  • Persoonlijk advies
  • Nette installatie
  • Garantie en onderhoud

Graag kom ik bij u langs, ook op zaterdag.

Harmen Nelisse

HN Klimaattechniek

Adres


Christiaan vd Takstraat 87
2662 JD Bergschenhoek
Zuid Holland, Nederland

Social